Az elmúlt időszakban számos olyan kérdés került a magyar asztalitenisz közvélemény napirendjére, melyek a játékvezetői kar és a Játékvezetői és Versenybírói Bizottság, mint testület működését, döntéseit és intézkedéseit érintették. A Magyar Asztalitenisz Szövetség Elnökségét, mint Fellebbviteli Bizottságot és a Játékvezetői és Versenybírói Bizottság egyaránt érintő kérdések kapcsán személyes konzultációt kezdeményeztem a Játékvezetői és Versenybírói Bizottság elnökével, Kékedi Tiborral.

Elnök Úrral egyetértettünk abban, hogy nem szerencsés, hogy a Játékvezetői és Versenybírói Bizottság döntéseinek felülvizsgálatára a sportági irányítás legfontosabb operatív szerve, a Magyar Asztalitenisz Szövetség Elnöksége jogosult. Célszerűnek tűnik vagy egy önálló Fellebbviteli Bizottság létrehozása, vagy a hatáskör Jogi és Etikai Bizottsághoz történő telepítése. Ennek érdekében a szükséges lépéseket az elkövetkező időszakban közösen meg fogjuk tenni, a végső döntés pedig természetesen valamely soron következő Közgyűlés hatáskörében fog megszületni. Az egyeztetés során számos egyéb szabályozási és működési kérdést is áttekintettünk, amelyek kapcsán szintén várható közös javaslatok megfogalmazása és döntéshozatalra történő előkészítése.

Fentieken túl, különösen fontosnak tartom hangsúlyozni: a Magyar Asztalitenisz Szövetség elnökeként kiállok a Játékvezetői és Versenybírói Bizottság, a játékvezetői kar és minden egyes játékvezető tekintélye, integritása és független, befolyásolástól mentes működése mellett. A játékvezetők segítik a sportolókat, hogy csak saját teljesítményükre figyelhessenek, és segítik a mérkőzéseket kívülről követő edzőket, csapattársakat, szurkolókat abban, hogy a játékszabályok betartatásával igazságos, a valódi sport teljesítményt tükröző eredmény születhessen. A játékvezetők legfontosabb feladata, hogy a rutinszerű ítéleteken túl a kétes helyzetekben is határozott, egyértelmű döntéseket hozzanak. Tisztelet, és megbecsülés illet minden játékvezetőt, hogy ezt a nehéz és felelősségteljes feladatot legjobb tudásuk szerint ellátják.

A Játékvezetői és Versenybírói Bizottság tevékenysége kapcsán fontos látnunk, hogy eleve konfliktusos helyzetek eldöntésére hivatott, amiből fakadóan minden döntésével potenciálisan sérti valamely érintett fél jogosnak vélt érdekét. Ha lehet, még fokozottabban igaz ez a Fellebbviteli Bizottság, azaz a jelenlegi Alapszabály szerint az Elnökség vonatkozó döntéseire. A fellebbvitel, felülvizsgálat, felülbírálat intézményéből fakadóan előfordul, hogy valamely kérdésben a Játékvezetői és Versenybírói Bizottság és a Fellebbviteli Bizottság véleménye eltér egymástól. Fontos azonban látnunk, hogy ilyen esetekben sem sérül, mert nem sérülhet a Játékvezetői és Versenybírói Bizottság tekintélye, és fel sem merülhet, hogy bármelyik testület nem a legjobb tudása szerint, a vonatkozó szabályok legteljesebb figyelembevételével járt volna el.

Fontos közös érdekünk tehát, hogy tiszteletben tartsuk ezen testületek tekintélyét, függetlenségét, amire a MOATSZ elnökeként a jövőben személyesen is különös hangsúlyt kívánok fektetni. Ebben kérem az asztalitenisz társadalom minden tagjának sporttársi segítségét, együttműködését és támogatását.

                                                                                                                            Nátrán Roland

                                                                                                  A Magyar Asztalitenisz Szövetség elnöke

Go to top